Relatietherapie aan huis

Momenteel neem ik geen nieuwe cliënten aan, excuses voor het ongemak. 

Wanneer er moeilijkheden in je leven, in je gezin of in je relatie ontstaan, lukt het vaak om dit zelf op te lossen. Soms is dit niet zo gemakkelijk en kom je er zelf niet uit. Dan kan het een oplossing zijn om professionele hulp te zoeken.

Relatie- en gezinstherapie zijn vormen van psychotherapie, die ook systeemtherapie genoemd worden. Systeemtherapie verwijst naar het sociale systeem waar je deel van uitmaakt. In deze vorm van therapie staan de relaties tussen mensen centraal. Er wordt gefocust op hoe je met elkaar omgaat en welke invloed je op elkaar hebt. Je gaat op zoek naar oplossingen die voor jou (en je eventuele partner of andere gezinsleden) effectief blijken te zijn.

Relatietherapie aan huis is een initiatief van Floor te Kiefte. Floor heeft ruime ervaring met werken met  gezinnen. Zij volgde twee systeemtherapie-opleidingen na haar opleiding  Sociaal Pedagogische Hulpverlening in Utrecht.  Naast functies in de maatschappelijke opvang en jeugdbescherming heeft ze gewerkt als systeemtherapeut bij GGZ-Friesland in de ouderen-psychiatrie.

RELATIETHERAPIE AAN HUIS heeft het volgende aanbod:

Relatietherapie
Gezinstherapie
Individuele therapie