Werkwijze

Wanneer je je voor relatie-, gezins- of individuele therapie hebt aangemeld, krijg je binnen twee werkdagen een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek komt naar voren welke hulpvragen jij en/of je partner hebben. Wat jullie al gedaan hebben om het probleem op te lossen. En of jullie graag aan huis of in een therapie-ruimte de gesprekken willen voeren. Ook is het belangrijk dat er een klik met mij als therapeut is. Mocht er tijdens het kennismakingsgesprek blijken dat jullie iets anders nodig hebben, dan verwijs ik jullie naar een andere therapeut of therapievorm.

Wanneer jullie besluiten om verder te gaan met systeemtherapie, maken we een nieuwe afspraak. Dit is in de regel eens per twee weken en in de meeste gevallen zijn 5 á 10 gesprekken voldoende. Een gesprek voor individuele therapie duurt  60 minuten en een gesprek voor relatie- of gezinstherapie duurt 90 minuten. Het is een intensief proces dat ook het nodige van je vraagt.

Neem voor informatie of een kennismakingsgesprek contact op via info@relatietherapie.nl of bel 06-83988682.