De Therapeut

Ik ben Floor te Kiefte (1983) en woon in Amsterdam. Vol enthousiasme ben ik in november 2014 gestart met mijn eigen praktijk voor relatie- en gezinstherapie.

Na de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening heb ik  de Post HBO-opleiding Jeugd, gezin en context gevolgd bij o.a. Else Marie van den Eerenbeemt. Daarna heb
ik de Intensieve Opleiding Systeemtherapie bij het Lorentzhuis in Haarlem gevolgd en in 2014 afgerond. Ik sta ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie.

Ik ben begonnen als woonbegeleider in de maatschappelijke opvang voor dak- en thuisloze gezinnen in Utrecht. Hier ben ik er al snel achter gekomen dat systeemtherapie of systemisch werken aansluit bij hoe ik mensen zou willen helpen. In de afgelopen jaren heb ik verschillende banen gehad: van gezinsbegeleider van dove en slechthorende kinderen tot aan gezinsmanager bij de Jeugdbescherming.
Naast mijn eigen praktijk, werk ik ook als systeemtherapeut bij de Opvoedpoli in Amsterdam en bij TeamNext– een eigen maatschap die een nieuwe vorm van diagnostiek bij kinderen aan het implementeren is in Nederland.

Kortom een grote variatie aan doelgroepen, maar ook een grote overeenkomst: de cliënt en de relaties er omheen.