Gezinstherapie

Wanneer bijvoorbeeld binnen het gezin ingrijpende gebeurtenissen plaats vinden, zoals ziekte, verlies, echtscheiding, werkloosheid of andere ingrijpende situaties kan dit van grote invloed  zijn op het functioneren binnen het gezin.

Ook kan het zijn dat je kind of partner kampt met psychische problemen zoals ADHD,  autisme, depressie of angststoornis. Hoe ga je hier als gezin mee om? Waar lopen jullie tegen aan? Maar ook bespreken we wat er allemaal wel goed gaat en hoe jullie bepaalde situaties wel goed hebben op gelost.  We kijken samen hoe we dit nog meer kunnen versterken en inzetten.